Εργαστήριο Κοζάνης

  • Φιλίππου Β' 39 - Κτήριο "ΥΓΕΙΑ"
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας : 24611 81053
  • @ : cytopathologylabs@gmail.com

Ώρες λειτουργίας εργαστηρίου :

Δευτέρα09:00 - 18:00
Τρίτη09:00 - 18:00
Τετάρτη09:00 - 18:00
Πέμπτη09:00 - 18:00
Παρασκευή09:00 - 18:00

Εργαστήριο Θεσσαλονίκης

  • Εθνικής Αμύνης 42 - Θεσσαλονίκη
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2311 823767
  • @ : cytopathologythes@gmail.com

Ώρες λειτουργίας εργαστηρίου :

Δευτέρα09:00 - 21:00
Τρίτη09:00 - 21:00
Τετάρτη09:00 - 21:00
Πέμπτη09:00 - 21:00
Παρασκευή09:00 - 21:00

*Ώρες λειτουργίας κυτταρολογικού εργαστηρίου :

Δευτέρα & Πέμπτη09:00 - 13:30
Τετάρτη17:00 - 21:00

Cytopathology Laboratories

Διαγνωστικά εργαστήρια

Το Cytopathology Laboratories είναι ένα Κυτταρολογικό Εργαστήριο/Ιατρείο. Πιστεύουμε στην προσφορά, στην αξιοπιστία και στην ηθική. Ως παιδιά του Γεώργιου Παπανικολάου δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Εκείνου στον οποίο οφείλουμε την ιατρική πράξη η οποία έσωσε τις περισσότερες ζωές από την μάστιγα του καρκίνου πέρα από κάθε άλλη. Η γνώση του καθήκοντος μας οδηγεί στην εκπλήρωση του χρέους μας. Ως Ιατροί και ως συνάνθρωποι επιθυμούμε τη συνεργασία με τους συναδέλφους μας κατά τρόπο που να εξυπηρετεί το συμφέρον του ασθενούς.

Πρωτόκολλο λειτουργίας των εργαστηρίων

Όλα τα δείγματα τα οποία παραλαμβάνονται από το εργαστήριό μας μοιράζονται στους δύο Ιατρούς Κυτταρολόγους, οι οποίοι τα εξετάζουν. Μόνο τα δείγματα τα οποία είναι αρνητικά υπογράφονται από τον έναν Ιατρό. Σε όλα τα υπόλοιπα, συμπεριλαμβανομένων των φλεγμονών και των αντιδραστικών αλλοιώσεων, θα γίνεται επανεξέταση και από τους δύο Ιατρούς και η διάγνωση θα φέρει την υπογραφή και των δύο.

Σε αντιστοιχία με τα διεθνή πρότυπα θεωρούμε το ιστορικό του κάθε ασθενούς σημαντικό παράγοντα για την σωστή διάγνωση. Η μορφολογική εικόνα κρίνεται φυσιολογική ή μη, συσχετισμένη πάντα με συγκεκριμένο ιστορικό. Γι’ αυτό ζητούμε από τους συνεργάτες μας Ιατρούς να συνοδεύουν τα αποσταλέντα δείγματα με πλήρες ιστορικό.

Τεχνική Υγρής Φάσης

Τεχνολογία μικροσκοπίων